‘นครสงขลาก้าวหน้า’ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาส สงขลาครบรอบ 178 ปี

3 ต.ค. 2563

ทีมนครสงขลาก้าวหน้า เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ หน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ถนนนางงาม ครบรอบ 178 ปี

เมื่อ 10 มี.ค. 2564 คณะผู้บริหารและสมาชิกทีมนครสงขลาก้าวหน้า เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสระลึกถึงการสถาปนาเมืองสงขลาครบรอบ 178 ปี ณ ศาลหลักเมือง ถ.นางงาม อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อรำลึกถึงบรรพชนคนสงขลาที่ร่วมสร้าง บ้านสร้างเมือง และสร้างความภาคภูมิใจสำนึกรักในบ้านเกิด

ในอดีต พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงพระราชทานไม้ชัยพฤกษ์ ให้เป็นเสาหลักเมืองสงขลา ปักลงใจกลางเมือง (ถนนนางงาม) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 178 ปีที่แล้ว และในหลวงรัชกาลที่ 6 ได้เคยทรงตรัสกับพระอนุชา (กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์) ก่อนมาปกครองเมืองสงขลาว่า “ เมืองสงขลาถือเป็นเมืองที่มีความสำคัญ เสมือนหนึ่งในมณีรัตนะบนพระมหาพิชัยมงกุฎ”

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความ 2

3 ต.ค. 2563

บทความ 3

3 ต.ค. 2563

‘นครสงขลาก้าวหน้า’ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาส สงขลาครบรอบ 178 ปี

3 ต.ค. 2563

"ก้าวไปข้างหน้า พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"
© 2019-2021 ทีมนครสงขลาก้าวหน้า. ALL RIGHTS RESERVED.