นโยบาย - ทีมนครสงขลาก้าวหน้า

นโยบาย

พลิกโรงพยาบาลเก่า ให้กลายเป็นศูนย์ฟอกไตนครสงขลา (ศึกษาและวิเคราะห์นโยบาย)
วางระบบจัดการดูแลสุนัขจรจัด ให้น้องหมา มีอาหารและที่พักพิง
ทำทันที เพิ่มห้องสุขา ห้องอาบน้ำ ริมชายหาด เทศบาลนครสงขลา
ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครสงขลา
ซ่อมทันที! เปลี่ยนให้หัวพญานาค กลับมาพ่นน้ำเหมือนเดิม
พลิกโรงพยาบาลเก่า ให้กลายเป็นศูนย์กายภาพบำบัด (ศึกษาและวิเคราะห์นโยบาย)
จุดนัดพบ Co-Working Space
ร่วมฟื้นฟู อควาเรียม โลกใต้สมุทร หลังบานกระจก
แก้ปัญหาให้น้องจ๋อ มีอาหารเพียงพอ และไม่ให้ก่อกวนชาวบ้าน
ส่งเสริมอาชีพ ถีบสามล้อชมเมือง
สนับสนุนงบประมาณ อสม. / ชุมชน 100,000 บาท ต่อปี
จัดระบบกล้อง CCTV ให้ใช้ได้ซักที
2
"ก้าวไปข้างหน้า พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"
© 2019-2021 ทีมนครสงขลาก้าวหน้า. ALL RIGHTS RESERVED.