นโยบาย ทำทันที ให้หอนาฬิกาสงขลา บอกเวลาครบ 24 ชั่วโมง - ทีมนครสงขลาก้าวหน้า

นโยบาย ทำทันที ให้หอนาฬิกาสงขลา บอกเวลาครบ 24 ชั่วโมง

ทำทันที ให้หอนาฬิกาสงขลา บอกเวลาครบ 24 ชั่วโมง

หอนาฬิกา นับเป็นสถาปัตยกรรม ที่มีประโยชน์และมีความสำคัญมากในอดีต เพราะนอกจากจะมีประโยชน์ในการบอกเวลาแล้ว ยังสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นศูนย์กลาง ความรุ่งเรืองและมั่งคั่งของเมือง 

เพราะบริเวณดังกล่าวมักเป็น จุดนัดพบ ศูนย์กลางการสัญจรของรถโดยสาร เมื่อเวลาเปลี่ยนไป หอนาฬิกาไม่มีความจำเป็นเหมือนอดีต ทุกคนมีนาฬิกาเป็นของตนเอง 

เดิมหอนาฬิกาจากที่สร้างเพื่อวัตถุประสงค์ในการบอกเวลา กลับแปรเปลี่ยนเป็นภาพความทรงจำ ที่สะท้อนวิถีชีวิต และภาพความทรงจำในอดีตได้ให้หวนคิดถึง

ในปี 2558 ทางเทศบาลนครสงขลาได้มีแนวคิด ในการจัดสร้างหอนาฬิกาขึ้นมาใหม่ ที่บริเวณแยกหน้าโรงเรียนอนุบาลสงขลา ที่ห่างหายไปกว่า 30 ปี ให้คืนกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง โดยมีการประกวดออกแบบหอนาฬิกา

เมื่อ เดือนมีนาคม 2558 ซึ่งมีผู้สนใจส่งผลงาน เข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 77 ราย และรางวัลชนะเลิศ เป็นของ คุณศุกล สองสี (เจ้าของผลงาน) และเทศบาลนครสงขลา ได้มีการดำเนินการว่าจ้าง ผู้รับเหมาก่อสร้างด้วยงบกลาง 5 ล้านบาท เริ่มดำเนินการในต้นปี 2559 และแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 

หลายท่านที่ได้ผ่านเมืองสงขลาคงได้ชมกันแล้ว กับหอนาฬิการูปแบบใหม่ ที่มีแนวคิดการออกแบบที่ดี แต่ปัญหาอยู่ที่ หน้าปัดนาฬิกา ที่ทำมาจากจอ LED
ทั้งที่ควรเป็นนาฬิกาที่เป็นแบบ “แอนาล็อก” ที่มีความเหมาะสม เหมือนกับเมืองสำคัญอื่นๆ

ซึ่งไม่ต้องกังวลว่าวันนี้ หน้าปัด LED จะมีปัญหาหรือไม่ เพราะสถาปัตยกรรมดังกล่าว เมื่อสร้างขึ้นมาแล้ว มันคือศักดิ์ศรี และหน้าตาของนครสงขลา

• พ ร้ อ ม ทำ ง า น บ ริ ห า ร อ ย่ า ง มื อ อ า ชี พ •

----------------------------

28 มีนาคม 2564 

บัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครสงขลา
กาเบอร์ 1 นายศรัญ บิลพัฒน์ 

บัตรเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา
กาเบอร์ 2-7 ทุกเขตเลือกตั้ง 

นโยบายอื่นๆ

ส่งเสริมอาชีพ ถีบสามล้อชมเมือง
วางระบบจัดการดูแลสุนัขจรจัด ให้น้องหมา มีอาหารและที่พักพิง
พลิกโรงพยาบาลเก่า ให้กลายเป็นศูนย์ฟอกไตนครสงขลา (ศึกษาและวิเคราะห์นโยบาย)
จุดนัดพบ Co-Working Space
"ก้าวไปข้างหน้า พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"
© 2019-2021 ทีมนครสงขลาก้าวหน้า. ALL RIGHTS RESERVED.