นโยบาย - ทีมนครสงขลาก้าวหน้า

นโยบาย

นโยบายอื่นๆ

สร้างแอปพลิเคชั่น One Service บ่อยาง 4.0
ซ่อมทันที! เปลี่ยนให้หัวพญานาค กลับมาพ่นน้ำเหมือนเดิม
จัดระบบกล้อง CCTV ให้ใช้ได้ซักที
ส่งเสริมอาชีพ ถีบสามล้อชมเมือง
"ก้าวไปข้างหน้า พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"
© 2019-2021 ทีมนครสงขลาก้าวหน้า. ALL RIGHTS RESERVED.