นโยบาย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แคมปิ้ง ริมทะเล, ชายหาดสงขลา - ทีมนครสงขลาก้าวหน้า

นโยบาย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แคมปิ้ง ริมทะเล, ชายหาดสงขลา

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แคมปิ้ง ริมทะเล, ชายหาดสงขลา

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หรือเชิงนิเวศ เป็นกิจกรรมที่ให้ความสำคัญ กับการไม่ทำลายธรรมชาติ รวมถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หรือเชิงนิเวศ มีความแตกต่างจากการท่องเที่ยวทั่วไป คือ จะให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์เป็นหลัก นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ที่น่าสนใจของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม เราต้องยอมรับและภูมิใจในศักยภาพ ของเมืองสงขลา ว่าบ้านเรามีทำเลที่สวย มีชายหาดที่ยาว มีความสงบ และปลอดภัย เหมาะแก่การตั้งแคมป์ ปิกนิก ของครอบครัว คู่รัก หรือนักผจญภัย ที่ห้ามพลาดที่จะมาเก็บแต้มความสุขกับเมืองเมืองนี้

เปลี่ยนมุมมองมิติการท่องเที่ยว ยกระดับคุณภาพชีวิตประมงพื้นบ้าน ไม่ใช่แค่เพียงอาชีพ หาปูจับปลา แต่มันคือเอกลักษณ์ความเป็นชาวเล  

เราควรกล้า ยกระดับ ให้คนได้มีโอกาส มาสัมผัสความสุข สัมผัสวิถีชีวิต รสกาแฟ ท่ามกลางบรรยากาศยามเช้า ที่คุณไม่มีทางนึกออก ว่ามันมีความสุขมากแค่ไหน

ดังนั้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยความหมายก็คือ การพัฒนา การท่องเที่ยวที่ต้องใช้ทุนธรรมชาติ อย่างมัธยัสถ์ให้มีความมั่นคง ยั่งยืน และในท้ายที่สุดจะต้องคืนทุนต่อสังคม 

การให้ท้องถิ่นได้มีโอกาสตั้งแต่เริ่มรับรู้ ตามกระบวนการที่สมบูรณ์ในการพิจารณา ทั้งในเรื่องทุนธรรมชาติและทุนทางสังคม ซึ่งส่งผลบวกต่อทุนทางเศรษฐกิจ
ที่เพิ่มขึ้นของนครสงขลา

• พ ร้ อ ม ทำ ง า น บ ริ ห า ร อ ย่ า ง มื อ อ า ชี พ •

---------------------------

28 มีนาคม 2564 

บัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครสงขลา
กาเบอร์ 1 นายศรัญ บิลพัฒน์

บัตรเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา
​กาเบอร์ 2-7 ทุกเขตเลือกตั้ง 

 

นโยบายอื่นๆ

ผลักดันกีฬาอีสปอร์ต (eSports) สนับสนุนเพิ่มทางเลือกอาชีพใหม่
ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มความปลอดภัย สะพานลอยหน้าโรงเรียนอนุบาลสงขลา
ทำทันที เพิ่มห้องสุขา ห้องอาบน้ำ ริมชายหาด เทศบาลนครสงขลา
"ก้าวไปข้างหน้า พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"
© 2019-2021 ทีมนครสงขลาก้าวหน้า. ALL RIGHTS RESERVED.