นโยบาย - ทีมนครสงขลาก้าวหน้า

นโยบาย

นโยบายอื่นๆ

ทำทันที เพิ่มห้องสุขา ห้องอาบน้ำ ริมชายหาด เทศบาลนครสงขลา
สนับสนุนพื้นที่กีฬา Skate Park สำหรับคนรุ่นใหม่
ผลักดันกีฬาอีสปอร์ต (eSports) สนับสนุนเพิ่มทางเลือกอาชีพใหม่
วางระบบจัดการดูแลสุนัขจรจัด ให้น้องหมา มีอาหารและที่พักพิง
"ก้าวไปข้างหน้า พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"
© 2019-2021 ทีมนครสงขลาก้าวหน้า. ALL RIGHTS RESERVED.