นโยบาย - ทีมนครสงขลาก้าวหน้า

นโยบาย

นโยบายอื่นๆ

แก้ปัญหาให้น้องจ๋อ มีอาหารเพียงพอ และไม่ให้ก่อกวนชาวบ้าน
จัดสวัสดิการส่งเสริม รถมอเตอร์ไซต์รับจ้าง รถตุ๊กๆ
"ก้าวไปข้างหน้า พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"
© 2019-2021 ทีมนครสงขลาก้าวหน้า. ALL RIGHTS RESERVED.