นโยบาย สนับสนุนพื้นที่กีฬา Skate Park สำหรับคนรุ่นใหม่ - ทีมนครสงขลาก้าวหน้า

นโยบาย สนับสนุนพื้นที่กีฬา Skate Park สำหรับคนรุ่นใหม่

สนับสนุนพื้นที่กีฬา Skate Park สำหรับคนรุ่นใหม่

หากเรามองออกไปรอบกาย ช่วงเย็น เรามองเห็นผู้คนทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็น เด็ก, วัยรุ่น, ผู้ใหญ่, ผู้ชาย และผู้หญิง ทุกคนต่างมารวมตัวตามจุดต่าง ตามลานสาธารณะของเมือง ไม่ว่าจะเป็น ลานสะดือพญานาค (สระบัว) ลานจอดรถไฟฟ้าเก่า หรือท่าน้ำพุทธรักษา เพื่อเล่นสเก็ตบอร์ด โรลเลอร์สเก็ต และพบปะกับผู้คนมากมายที่หลงรักในสิ่งเดียวกัน

สเก็ตพาร์ค เปรียบเหมือนกับศูนย์รวม วัฒนธรรมสเก็ตบอร์ดของชุมชน ไม่ต่างจากสนามฟุตบอลที่หลอมรวมคนในพื้นที่เข้าด้วยกัน แต่สเก็ตพาร์ค กลับหาได้ยากมากในเมืองสำคัญๆ 

ท่ามกลางผู้คนมากหน้าหลายตา และความสนุกสนานจากการเล่นสเก็ตบอร์ด นับเป็นกิจกรรมนันทนาการหนึ่งที่มีความน่าสนใจ ซึ่งทางเทศบาลนครสงขลา ควรออกแบบพื้นที่ เพื่อรองรับ ความต้องการ เพื่อเป็นมหานครสร้างสรรค์ ไม่ต้องให้ผู้ที่สนใจโดนไล่ไปเล่นที่อื่น เราควรเปลี่ยนทัศนคติ และความเข้าใจกันใหม่

บางคนเขามองสเก็ตบอร์ดเป็นกีฬาที่ทำลายข้าวของ มองเป็นกีฬาที่มั่วสุม อันตราย ภาพติดจากภาพยนตร์ จึงการถูกมองว่า เป็นพวกไม่อยู่ในกฎเกณฑ์ 
ชอบมั่วสุมทำเรื่องไม่ดี และการเล่นสเก็ตบอร์ด ก็ไม่ต่างจากการทำลายข้าวของในพื้นที่ให้เกิดความเสียหาย

มุมมองแง่ลบจากสังคมต่อชุมชนคนรักการไถบอร์ด นำมาสู่ปัญหาใหญ่ที่เด็กสเก็ตฯ ต้องเจอ คือการขาด "พื้นที่เล่นสเก็ตบอร์ด"

ทางเลือกเดียว หากเราต้องการส่งเสริม ให้พวกเขาได้ทำสิ่งที่เขารัก โดยไม่ถูกมองว่าเป็นการเบียดเบียนผู้อื่น หรือถูกคนรอบข้างตัดสินว่ามั่วสุมทำสิ่งนั้นไม่ได้ คือ การหาลานสเก็ตโดยเฉพาะที่เรียกว่า "สเก็ต พาร์ค" เพื่อรองรับความต้องการ เพิ่มความปลอดภัย เป็นจุดนัดพบ แดนสวรรค์ที่รวบรวมความสุขที่พวกเขาตามหา และร่วมกันดึงศักยภาพของเมือง ให้กลับมามีชีวิตชีวาดั่งอดีต

• พ ร้ อ ม ทำ ง า น บ ริ ห า ร อ ย่ า ง มื อ อ า ชี พ •

----------------------------

28 มีนาคม 2564 

บัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครสงขลา
กาเบอร์ 1 นายศรัญ บิลพัฒน์

บัตรเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา
กาเบอร์ 2-7 ทุกเขตเลือกตั้ง 

นโยบายอื่นๆ

ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มความปลอดภัย สะพานลอยหน้าโรงเรียนอนุบาลสงขลา
สร้างแอปพลิเคชั่น One Service บ่อยาง 4.0
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แคมปิ้ง ริมทะเล, ชายหาดสงขลา
แก้ปัญหาให้น้องจ๋อ มีอาหารเพียงพอ และไม่ให้ก่อกวนชาวบ้าน
"ก้าวไปข้างหน้า พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"
© 2019-2021 ทีมนครสงขลาก้าวหน้า. ALL RIGHTS RESERVED.