นโยบาย ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มความปลอดภัย สะพานลอยหน้าโรงเรียนอนุบาลสงขลา - ทีมนครสงขลาก้าวหน้า

นโยบาย ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มความปลอดภัย สะพานลอยหน้าโรงเรียนอนุบาลสงขลา

จำได้หรือไม่ในวัยเด็กเรามักถูกปลูกฝัง กันมาแต่เด็กว่าที่แห่งไหนมีสะพานลอย คนเดินถนนที่ต้องการข้ามฝั่งก็ควรพาตัวเองไปข้าม ณ สะพานแห่งนั้น 

เป็นธรรมดาที่ผู้ใช้รถจะรู้สึกหงุดหงิดใจ เมื่อพบคนเดินข้างล่างทั้งๆ ที่มีสะพานลอยให้ใช้อยู่แล้ว พร้อมตั้งคำถามว่าจะลงมาเสี่ยงภัยทำไม คนข้ามถนนโดยไม่ใช้สะพานลอย ก็มักถูกตำหนิและวิพากษ์วิจารณ์กันไปตามระเบียบ

เทศบาลนครสงขลามีสะพานลอยสำหรับข้ามถนนอยู่หนึ่งแห่งตรงหน้าโรงเรียนอนุบาลสงขลา อยู่ในที่สภาพชำรุด ดูไม่แข็งแรง จึงทำให้คนส่วนใหญ่ไม่กล้าใช้
เลือกที่จะเสี่ยงลอดใต้สะพานมากกว่าเสี่ยงขึ้นสะพาน

เป็นที่ทราบกันดีว่าในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน บริเวณดังกล่าวรถมักจะติด เพราะผู้ปกครอง มารอรับบุตรหลานที่เลิกเรียน โชคดีที่มีเจ้าหน้าที่ จราจรคอยมาบริการ หากวันไหนไม่มีจราจร ลูกหลานของเราที่เรียนประถม คงต้องข้ามถนนแบบวัดใจ เสี่ยงกับความปลอดภัยในทุกวัน

ยิ่งวันอาทิตย์ที่มีตลาดนัด บริเวณดังกล่าวชุลมุนไปด้วยผู้คนที่มาจับจ่ายใช้สอย สะพานลอยควรถูกซ่อมให้อยู่ในสภาพที่ดี ถึงมีแล้วไม่ใช้จะยังดีกว่า ตอนจะใช้แล้วไม่มี อย่าให้เกิดอุบัติเหตุก่อนแล้วจึงค่อยแก้

ดังนั้นนอกจาก รถวิ่งบนถนน คนเดินบนสะพาน อย่างปลอดภัยแล้ว ยังเป็นการฝึกระเบียบวินัยให้บุตรหลาน ในการใช้ถนน 

• พ ร้ อ ม ทำ ง า น บ ริ ห า ร อ ย่ า ง มื อ อ า ชี พ •

----------------------------

28 มีนาคม 2564

บัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครสงขลา
กาเบอร์ 1 นายศรัญ บิลพัฒน์

บัตรเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา
กาเบอร์ 2-7 ทุกเขตเลือกตั้ง 

นโยบายอื่นๆ

สนับสนุนงบประมาณ อสม. / ชุมชน 100,000 บาท ต่อปี
ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครสงขลา
ทำทันที เพิ่มห้องสุขา ห้องอาบน้ำ ริมชายหาด เทศบาลนครสงขลา
"ก้าวไปข้างหน้า พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"
© 2019-2021 ทีมนครสงขลาก้าวหน้า. ALL RIGHTS RESERVED.