นโยบาย - ทีมนครสงขลาก้าวหน้า

นโยบาย

นโยบายอื่นๆ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แคมปิ้ง ริมทะเล, ชายหาดสงขลา
สนับสนุนกิจกรรม "สภาเด็กและเยาวชน" ให้เป็นต้นแบบของประเทศ
ร่วมฟื้นฟู อควาเรียม โลกใต้สมุทร หลังบานกระจก
แก้ปัญหาให้น้องจ๋อ มีอาหารเพียงพอ และไม่ให้ก่อกวนชาวบ้าน
"ก้าวไปข้างหน้า พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"
© 2019-2021 ทีมนครสงขลาก้าวหน้า. ALL RIGHTS RESERVED.