นโยบาย - ทีมนครสงขลาก้าวหน้า

นโยบาย

นโยบายอื่นๆ

สนับสนุนพื้นที่กีฬา Skate Park สำหรับคนรุ่นใหม่
ทำทันที ให้หอนาฬิกาสงขลา บอกเวลาครบ 24 ชั่วโมง
วางระบบจัดการดูแลสุนัขจรจัด ให้น้องหมา มีอาหารและที่พักพิง
ร่วมฟื้นฟู อควาเรียม โลกใต้สมุทร หลังบานกระจก
"ก้าวไปข้างหน้า พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"
© 2019-2021 ทีมนครสงขลาก้าวหน้า. ALL RIGHTS RESERVED.