สมาชิกในทีม

ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครสงขลา

เขตเลือกตั้งที่ 2

1. ทิศเหนือ
1.1 จดถนนจะนะ รวมบ้านเลขที่ 2 - 22/4 (เลขคู่) ถนนจะนะ
1.2 รวมถึงแนวเขตบ้านเลขที่ ที่ติดถนนวุฒิภูมิ 1 ตลอดสาย
2. ทิศตะวันออก
2.1 จดถนนรามวิถี
2.2 จดถนนราชด าเนินนอก
2.3 จดพื้นที่ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2
3. ทิศตะวันตก
3.1 จดทะเลสาบสงขลา
3.2 จดถนนไทรบุรี
3.3 จดถนนทะเลหลวงซอย 18
4. ทิศใต้
4.1 จดพื้นที่ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2
4.2 จดถนนทะเลหลวง รวมบ้านเลขที่ 2 - 54/4 และ 56 - 264 (เลขคู่) ถนนทะเลหลวง
4.3 จดถนนกำแพงเพชร

"ก้าวไปข้างหน้า พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"
© 2019-2021 ทีมนครสงขลาก้าวหน้า. ALL RIGHTS RESERVED.