สมาชิกในทีม

ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครสงขลา

เขตเลือกตั้งที่ 3

1. ทิศเหนือ
1.1 จดถนนทะเลหลวง
1.2 จดถนนทะเลหลวงบริเวณท้ายซอย 2, 4, 6, 10, 12, 14 และ 16
2. ทิศตะวันออก
2.1 จดถนนทะเลหลวงซอย 16
2.2 จดฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2
2.3 จดถนนไทรบุรี
3. ทิศตะวันตก จดทะเลสาบสงขลา
4. ทิศใต้
4.1 จดพื้นที่ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2
4.2 รวมถึงแนวเขตบ้านเลขที่ ที่ติดถนนไทรบุรี ซอย 27 ตลอดสาย

"ก้าวไปข้างหน้า พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"
© 2019-2021 ทีมนครสงขลาก้าวหน้า. ALL RIGHTS RESERVED.