ทีมนครสงขลาก้าวหน้า
ข่าวสาร
‘รองหมู’ ศรัญ บิลพัฒน์ นำทีมมืออาชีพ-คนรุ่นใหม่เสริมทัพชิงเก้าอี้ ‘นายกเล็กสงขลา’
ทีมนครสงขลาก้าวหน้า
บทความ 4
บทความ 2
บทความ 3
‘นครสงขลาก้าวหน้า’ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาส สงขลาครบรอบ 178 ปี
วิดีโอ
ดูเพิ่มเติม
นโยบายทีม

ทีมนครสงขลาก้าวหน้า

ทีมนครสงขลาก้าวหน้า เป็นทีมการเมืองท้องถิ่นรูปแบบใหม่ ที่เน้นการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม อย่างตั้งใจ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเปลี่ยนแปลงยกระดับของเมืองอย่างเป็นรูปธรรม โดยนักบริหารมืออาชีพ

เป็นทีมการเมืองในระดับท้องถิ่น ที่เกิดจากการรวมกลุ่มของคนการเมือง อดีตข้าราชการ นักวิชาการ ผู้นำชุมชน และชาวบ้าน ทีมีความสนใจและตั้งใจที่จะมาทำหน้าที่เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาของเมืองให้ก้าวไปข้างหน้า เลยนำไปสู่ชื่อทีม ที่จะนำนครสงขลาก้าวข้ามกับดักการพัฒนา แล้วยกระดับศักยภาพของเมืองสงขลา ผ่านนักบริหารมืออาชีพ ภายใต้ทีม “นครสงขลาก้าวหน้า” นำโดย นายศรัญ บิลพัฒน์ หัวหน้าทีมนครสงขลาก้าวหน้า

"ก้าวไปข้างหน้า พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"
© 2019-2021 ทีมนครสงขลาก้าวหน้า. ALL RIGHTS RESERVED.