นโยบาย ซ่อมทันที! เปลี่ยนให้หัวพญานาค กลับมาพ่นน้ำเหมือนเดิม - ทีมนครสงขลาก้าวหน้า

นโยบาย ซ่อมทันที! เปลี่ยนให้หัวพญานาค กลับมาพ่นน้ำเหมือนเดิม

ซ่อมทันที! เปลี่ยนให้หัวพญานาค กลับมาพ่นน้ำเหมือนเดิม

พญานาคพ่นน้ำ ตามคติความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคที่เชื่อว่า “พญานาค” เป็นสัญลักษณ์ของการกำเนิดน้ำและความอุดมสมบูรณ์ 

ฃชาวใต้จึงนับถือพญานาคเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และกราบไหว้ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต นับเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ที่เกิดขึ้นของ ชาวสงขลา

ประติมากรรมพญานาคพ่นน้ำเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของจังหวัดสงขลา มีลักษณะแบบลอยตัวสามารถมองเห็นได้รอบด้าน เนื้อวัตถุเป็นโลหะทองเหลืองรมสนิมเขียวออกแบบ โดย อาจารย์มนตรี สังข์มุสิกานนท์ (อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ)

เป็นการจัดวางศิลปะที่น่าติดตามมาก เพราะเขาแบ่งพญานาคออกเป็นสามส่วน คือ หัว กลาง และหาง (ตรงกลางนี้เขาเรียก สะดือพญานาค) 
วางใน 3 จุดริมทะเล ที่ห่างกันพอสมควร

นาค หรือ พญานาค เป็นสัญลักษณ์ของการกำเนิดน้ำ ความยิ่งใหญ่ แห่งน้ำ เป็นเทพแห่งการให้น้ำ และความอุดมสมบูรณ์แก่สรรพชีวิตทั้งปวง ชาวใต้มีความเชื่อว่า นาค หรือ พญานาค จะพ่นโปรยน้ำทิพย์มาชโลมไล้ให้มนุษย์ มีความสุขสดชื่น ชำระล้างมลทินทั้งกายและใจ

โดยในปี พ.ศ. 2549 นายอุทิศ ชูช่วย อดีตนายกเทศมนตรีนครสงขลาได้ มีความคิดที่จะสร้าง นาค หรือ พญานาค เพื่อเป็นสิริมงคล และความเจริญรุ่งเรืองแก่เมืองสงขลา จึงให้อาจารย์มนตรี สังข์สิกานนท์ อาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นผู้ดำเนินการ ออกแบบเป็นนาค หรือ พญานาค และได้ทำพิธีเปิด ประติมากรรมนาค หรือ พญานาค อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ.2550

คงถึงเวลาแล้ว ที่เราควรทำการซ่อมแซมปรับปรุงให้หัวพญานาคกลับมาพ่นน้ำเหมือนเดิม

• พ ร้ อ ม ทำ ง า น บ ริ ห า ร อ ย่ า ง มื อ อ า ชี พ •

----------------------------

28 มีนาคม 2564 

บัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครสงขลา
​กาเบอร์ 1 นายศรัญ บิลพัฒน์ 

บัตรเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา
กาเบอร์ 2-7 ทุกเขตเลือกตั้ง 

นโยบายอื่นๆ

ร่วมฟื้นฟู อควาเรียม โลกใต้สมุทร หลังบานกระจก
สนับสนุนพื้นที่กีฬา Skate Park สำหรับคนรุ่นใหม่
วางระบบจัดการดูแลสุนัขจรจัด ให้น้องหมา มีอาหารและที่พักพิง
จัดสวัสดิการส่งเสริม รถมอเตอร์ไซต์รับจ้าง รถตุ๊กๆ
"ก้าวไปข้างหน้า พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"
© 2019-2021 ทีมนครสงขลาก้าวหน้า. ALL RIGHTS RESERVED.