นโยบาย ทำทันที เพิ่มห้องสุขา ห้องอาบน้ำ ริมชายหาด เทศบาลนครสงขลา - ทีมนครสงขลาก้าวหน้า

นโยบาย ทำทันที เพิ่มห้องสุขา ห้องอาบน้ำ ริมชายหาด เทศบาลนครสงขลา

ทำทันที เพิ่มห้องสุขา ห้องอาบน้ำ ริมชายหาด เทศบาลนครสงขลา

เป็นที่ทราบกันดีว่า หลังประสบปัญหา ไวรัสโคโรนา (โควิด -19) การท่องเที่ยวได้รับผลกระทบกระจายแทบทุกพื้นที่ ระยะหลังเริ่มดีขึ้นตามลำลับ

หากสังเกตช่วงวันหยุดจะมีนักท่องเที่ยว จากต่างอำเภอ และต่างจังหวัดจำนวนมาก ที่เลือกเดินทางมาพักผ่อนที่หาดชลาทัศน์ และสมิหลา เพื่อพักผ่อน และเล่นน้ำ ทำกิจกรรมริมชายหาด

แต่หลายๆ ครั้งปัญหาที่นักท่องเที่ยว ประสบเจอบ่อยครั้ง เมื่อต้องการจะใช้บริการห้องสุขา หรือห้องอาบน้ำ นักท่องเที่ยวบางท่านต้องทนขับรถไปใช้บริการปั๊มน้ำมัน ที่เก้าเส้ง เพื่อทำธุระส่วนตัว 

เรื่องนี้คือเรื่องสำคัญที่เรามองข้ามและละเลยมานาน คนที่ไม่เคยปวดท้องเวลาเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัด คงไม่ทราบว่ามันทรมานมากแค่ไหน เมื่อหมดพิษโควิด -19  เราควรเตรียมห้องน้ำห้องท่าให้พร้อม เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่ตัดสินใจมาเที่ยวที่สงขลา

• พ ร้ อ ม ทำ ง า น บ ริ ห า ร อ ย่ า ง มื อ อ า ชี พ •

----------------------------

28 มีนาคม 2564 

บัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครสงขลา
กาเบอร์ 1 นายศรัญ บิลพัฒน์ 

บัตรเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา
กาเบอร์ 2-7 ทุกเขตเลือกตั้ง 

นโยบายอื่นๆ

ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มความปลอดภัย สะพานลอยหน้าโรงเรียนอนุบาลสงขลา
สนับสนุนกิจกรรม "สภาเด็กและเยาวชน" ให้เป็นต้นแบบของประเทศ
แก้ปัญหาให้น้องจ๋อ มีอาหารเพียงพอ และไม่ให้ก่อกวนชาวบ้าน
"ก้าวไปข้างหน้า พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"
© 2019-2021 ทีมนครสงขลาก้าวหน้า. ALL RIGHTS RESERVED.