นโยบาย - ทีมนครสงขลาก้าวหน้า

นโยบาย

นโยบายอื่นๆ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แคมปิ้ง ริมทะเล, ชายหาดสงขลา
พลิกโรงพยาบาลเก่า ให้กลายเป็นศูนย์กายภาพบำบัด (ศึกษาและวิเคราะห์นโยบาย)
ร่วมฟื้นฟู อควาเรียม โลกใต้สมุทร หลังบานกระจก
สนับสนุนงบประมาณ อสม. / ชุมชน 100,000 บาท ต่อปี
"ก้าวไปข้างหน้า พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"
© 2019-2021 ทีมนครสงขลาก้าวหน้า. ALL RIGHTS RESERVED.