นโยบาย - ทีมนครสงขลาก้าวหน้า

นโยบาย

นโยบายอื่นๆ

ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มความปลอดภัย สะพานลอยหน้าโรงเรียนอนุบาลสงขลา
จัดระบบกล้อง CCTV ให้ใช้ได้ซักที
ซ่อมทันที! เปลี่ยนให้หัวพญานาค กลับมาพ่นน้ำเหมือนเดิม
พลิกโรงพยาบาลเก่า ให้กลายเป็นศูนย์กายภาพบำบัด (ศึกษาและวิเคราะห์นโยบาย)
"ก้าวไปข้างหน้า พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"
© 2019-2021 ทีมนครสงขลาก้าวหน้า. ALL RIGHTS RESERVED.